header9

HUISWERKBEGELEIDING


Voor wie?

Heeft uw kind moeite met het plannen van huiswerk of het leren voor toetsen? Kan uw kind wel wat extra hulp gebruiken bij het vergroten van zijn of haar intrinsieke motivatie of vindt uw kind het lastig om thuis zelfstandig aan het werk te komen? Thuis kan dit voor spanning zorgen, daarnaast kan het ook betekenen dat de schoolresultaten minder worden. Om te voorkomen dat een kind gedemotiveerd raakt en zijn zelfvertrouwen verliest, kan het prettig zijn om hier extra ondersteuning bij te krijgen. Hiervoor is huiswerkbegeleiding de uitkomst. Onze huiswerkbegeleiding is bedoeld om weer grip te krijgen op het schoolwerk en zo te werken aan het vergroten van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het leren nemen van je eigen verantwoordelijkheid.

Hoe ziet het er uit?

Aan de hand van het kennismakingsgesprek zullen we passende huiswerkbegeleiding uitzetten. Dit doen we samen met u, uw kind en daar waar nodig met school en/of een derde partijen. Ieder kind krijgt bij ons een persoonlijke begeleider. De eerste drie maanden zijn bedoeld om samen op pad te gaan en te ontdekken hoe uw kind het liefst leert, wat al goed gaat en waar de aandachtspunten liggen. Deze aspecten leggen we samen met uw kind vast in het persoonlijke leerplan van uw kind. In dit leerplan staan de doelen waaraan uw kind wil werken, waarvan hij of zij leert om zijn Eigen Traject uit te mogen stippelen en een stip op de horizon zet. Hierin is er aandacht voor het verstevigen van de studievaardigheden, het leren plannen en leren leren. Vakinhoudelijke ondersteuning kan onderdeel zijn van de begeleiding in de vorm van bijles. Na drie maanden zullen we met uw kind en u evalueren met advies en aandachtspunten voor het vervolg van de begeleiding.


Kies je voor huiswerkbegeleiding bij JET Huiswerk & meer, dan kies je voor:

  • 3-5 dagen per week begeleiding in een gezellig, warme en veilige leeromgeving buiten school waarin we oog en oor hebben voor het kind
  • Werken vanuit het persoonlijke leerplan, waardoor het kind leert haalbare en meetbare doelen te stellen en te werken naar zijn of haar perspectief
  • Leren we het kind meer grip te krijgen door leider te worden van je eigen succes
  • Vergroten van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid
  • Begeleiding aangepast op persoonlijke voorkeuren, talenten en aandachtspunten
  • Leren leren door actief aan de slag te gaan met studievaardigheden
  • Leren plannen in een speciale agenda dat ervoor zorgt dat het kind écht leert te plannen
  • Contact met school en/of derden
  • Mogelijkheid om extra dagen in te kopen

lichtblauwe-balk

BIJ ONS IS IEDEREEN GESLAAGD