PRIVACYVERKLARING JET HUISWERK & MEER


Indien u persoonsgegevens verstrekt aan JET Huiswerk & Meer, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke

JET Huiswerk & Meer gevestigd aan Molenweg 9, 9751 AE Groningen, 06-24996926, info@je-eigen-traject.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.


De volgende gegevens hebben wij nodig

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankgegevens
 • geboortedatum leerling
 • geslacht leerling
 • school leerling
 • klas/niveau leerling
 • bankgegevens

Het kan zijn dat we onderstaande gegevens ook nodig hebben. Dit is afhankelijk van de begeleiding. De wettelijk vertegenwoordiger dient voor onderstaande gegevens toestemming te geven. Als de leerling 16 jaar of ouder is dan kan hij/ zij zelf toestemming geven.

 • contactgegevens (naam, e-mail of telefoonnummer) mentor
 • gegevens om toegang te krijgen tot schoolrooster en cijfers
 • gegevens over de gezondheid (deze worden verwijderd zodra de begeleiding stopt)

Voor welk doel hebben we de gegevens nodig?

 • informatieverstrekking
 • aan- en afmelding diensten
 • administratieve afhandeling
 • communicatie en overleg
 • niveaubepaling
 • dossiervorming (o.a. verslagen, testen etc.)
 • personeelsadministratie
 • salarisadministratie
 • aanlevering van goederen en diensten
 • overmaking van gelden
 • facturering

Gegevensverstrekking aan derden

We delen de gegevens alleen met de wettelijk vertegenwoordiger. Als de leerling of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven, delen we de gegevens met de mentor van de leerling.

Soms hebben we een wettelijke verplichting om gegevens te delen. De belastingdienst wil bijvoorbeeld inzicht in onze facturatie.

Als er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zullen wij de gegevens met een derde partij delen. Wilt u niet dat wij gegevens delen met andere partijen dan kunt u bezwaar maken bij ons. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen, kunnen we helaas uw bezwaar niet honoreren.


Bewaartermijn

JET Huiswerk & Meer bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Alle gegevens die we verzamelen van de leerling bewaren we 7 jaar na uitschrijving. Als de leerling nog een keer bij ons terugkomt voor huiswerkbegeleiding of bijles, kunnen we zien wie hij/zij is en wat hij /zij al geleerd heeft bij ons


Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van de gegevens heeft het JET Huiswerk & Meer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).


Gegevens zien, wijzigen of verwijderen

Wilt u uw gegevens in ons systeem zien, wijzigen of verwijderen, een kopie van de gegevens of bezwaar maken? Neem contact met ons op.

Wij kunnen de gegevens niet verwijderen als:

 • De leerling nog een dienst bij ons afneemt
 • Als de facturen nog niet betaald zijn
 • Er problemen zijn geweest met het gedrag op onze locatie of met één van onze van onze leerlingen, begeleiders of medewerkers

lichtblauwe-balk

BIJ ONS IS IEDEREEN GESLAAGD