Maak kennis met Team JET

geplaatst in: Nieuws | 0

JET | Je-Eigen-Traject is een unieke instelling waarbij je naast ondersteuning bij huiswerk, nog veel meer kunt halen. Wij richten ons namelijk op het coachen van jongeren van 10 tot 25 jaar, waarbij de complete ontwikkeling van jongeren voorop staat met ruimte voor nieuwsgierigheid en ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We coachen jongeren zodanig, dat zij het beste uit zichzelf halen, binnen een hechte en veilige leeromgeving, met oog voor de ander en respect voor elkaar. 
 

Zelfverantwoordelijkheid  
Onze aanpak richt zich op de brede ontwikkeling van jongeren en is gebaseerd op de executieve functies, volgens de denkwijze van o.a. Peg Dawson & Richard Guare. Binnen onze begeleiding gaat het erom dat jongeren steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces en gedrag. We werken aan de complete ontwikkeling van hoofd, hart en handen.  

 
Zelfredzaamheid 
Bij het ontwikkelproces, waarbij de jongere steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt, heeft het team een coachende en begeleidende rol. We richten onze aanpak zoveel mogelijk gepersonaliseerd in. Leerlingen krijgen de ruimte om hun eigen stijl van leren en leven te ontdekken en zich binnen kaders te ontwikkelen, met structuur en aandacht vanuit het team.  

Doel: Zelfverantwoordelijkheid => Zelfredzaamheid => Zelfvertrouwen! 

Mensen die naast je staan 
Onze begeleiders inspireren, motiveren en geven vertrouwen. En dat is precies wat we jongeren willen meegeven. Onze begeleiders hebben een uitgebreide selectieprocedure doorlopen en zijn o.a. getraind in het begeleiden op basis van executieve vaardigheden en de Leren Leren-methode.  

Het team wordt geleid door de coördinator/founder Henriëtte Liewes. Zij is het vaste gezicht van de organisatie en het aanspreekpunt voor ouder/verzorger, school en kind. 

Dynamisch en voortdurend volop in ontwikkeling, dat is Team JET.