WERKWIJZE


Wij bieden verschillende vormen van begeleiding aan. Zo kan uw kind kiezen voor huiswerkbegeleiding, bijles of maatwerk. We starten altijd met een kennismakingsgesprek, waarin we de hulpvraag van uw kind verhelderen en gezamenlijk de meest passende begeleiding uitstippelen. We betrekken hier ook school en eventuele derde partijen bij, om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen vormen. Omdat we het belangrijk vinden zorgvuldig met de hulpvraag van uw kind om te gaan, besteden we ruim aandacht aan deze opstartfase. Na deze fase gaan we aan de slag! Samen met u en uw kind reflecteren en evalueren we regelmatig de begeleiding en bepalen we of we nog op het juiste pad zitten.


lichtblauwe-balk

BIJ ONS IS IEDEREEN GESLAAGD